جولای 15, 2017

مراسم همایش و سمینار

خدمات مجالس و تشریفات ژیویر برگزاری مراسم های همایش و سمینار، یکی از خدمات تشریفات مجالس ژیویر می باشد. برگزاری مراسم های همایش و سمینار لوکس، […]
جولای 15, 2017

مراسم فارغ التحصیلی

خدمات مجالس ژیویر ، تشریفات ژیویر برگزاری مراسم های جشن فارغ التحصیلی، یکی از خدمات تشریفات مجالس ژیویر می باشد. برگزاری جشن فارغ التحصیلی لوکس، بهترین […]
جولای 9, 2017
خدمات مجالس ژیویر

خدمات مجالس ژیویر

خدمات مجالس و تشریفات ژیویر ما بر این امید هستیم که با تشریفات مجالس خوشبختی شما را یک گام به خوشبختی نزدیک تر نمائیم و با بهره […]
جولای 6, 2017

برنامه ریزی قبل از عروسی

تشریفات مجالس ژیویر برنامه ریزی برای برگزاری مراسم جشن عروسی روز عروسی یکی از مهم ترین روزهای زندگی است. همه چیز در این روز باید بدون […]